Contact Us

    Back to

Contact Information

Address: No.5,jiaoyu Road, Qingxiu district, Nanning,Guangxi, China 

Tel:0086  771 5717412    

Fax:0086  771 5717412   

Mobile :  0086 18878728612

E-mail:sales@famed-hc.com  

             famedhc@163.com   

web:www.famed-hc.com